Senki Zesshou Symphogear GX (ภาค3) ตอนที่ 1-13 จบแล้ว Anime

Senki Zesshou Symphogear GX (ภาค3) ตอนที่ 1-13 จบแล้ว

Senki Zesshou Symphogear GX (ภาค3) ตอนที่ 1-13 จบแล้ว

5.21
Senki Zesshou Symphogear GX
15

Senki Zesshou Symphogear GX (ภาค3) ตอนที่ 1-13 จบแล้ว ซิมโฟเกียร์ ในยุคอนาคตอันใกล้ มนุษย์ที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข กลับถูกพวกมนุษย์ต่างดาวที่เรียกว่า Noise รุกราน และย่อยสลายร่างมนุษย์ไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งมนุษย์ต่อกรไม่ได้ แต่มีองค์กร Kazanari ได้พัฒนา Symphogear System ภาคต่อของภาค G

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

*