Qin’s Moon (The Legend of Qin) SS2 ตำนานราชวงศ์ฉิน ภาค2 Anime

Qin’s Moon (The Legend of Qin) SS2 ตำนานราชวงศ์ฉิน ภาค2

Qin’s Moon (The Legend of Qin) SS2 ตำนานราชวงศ์ฉิน ภาค2

6.62
Qin Shi Mingyue: Ye Jin Tianming
194

Qin’s Moon (The Legend of Qin) SS2 ตำนานราชวงศ์ฉิน ภาค2 ซับไทย 18 ตอน – ในภาคที่ 2 จักรพรรดิฉินได้ส่งกลุ่มหลุมทรายไปกวาดล้างเมืองจักรกล ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักม่อ ในขณะเดียวกัน ต้วนมู่หรงได้ส่งเด็กทั้งสามคนประกอบไปด้วยเทียนหมิง เช่าหยู และเกาเยว่เข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามของสำนักม่อ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ใครก็ตามเข้าไป

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

*