Munou na Nana แผนลับดับศัตรู ซับไทย 1-13 จบแล้ว Anime

Munou na Nana แผนลับดับศัตรู ซับไทย 1-13 จบแล้ว

Munou na Nana แผนลับดับศัตรู ซับไทย 1-13 จบแล้ว

5.86
Munou na Nana
30

Munou na Nana แผนลับดับศัตรู ซับไทย 1-13 จบแล้ว มันคือปี 20XX โลกถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาดที่เรียกว่า ‘ศัตรูของมนุษยชาติ’ เพื่อจัดการกับภัยคุกคามนี้โรงเรียนพิเศษที่ประกอบด้วยวัยรุ่นที่มีความสามารถพิเศษจึงได้ก่อตั้งขึ้น คนเหล่านี้ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม ‘ผู้มีความสามารถพิเศษ’ มีความสามารถที่ท้าทายกฎเกณฑ์ของความเป็นจริง Munou na Nana ในบรรดาบุคคลที่มีพลังพิเศษเหล่านี้เป็นคนนอกกลุ่มคนที่ถูกส่งไปยังโรงเรียนเหล่านี้แม้ว่าจะไม่มีความสามารถพิเศษใด ๆ โดยกำเนิด นี่คือเรื่องราวของตัวเอกของเราที่พยายามเอาชนะศัตรูของมนุษยชาติด้วยการใช้สติปัญญาและการจัดการ

Status
Type
Year
Cast

No video trailer

No season list result

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

*