Konohana Kitan โรงเตี๊ยมของคุณจิ้งจอก

Konohana Kitan โรงเตี๊ยมของคุณจิ้งจอก

Konohana Kitan โรงเตี๊ยมของคุณจิ้งจอก

6.69
Konohana Kitan
8

เรื่องราวชีวิตประจำวันของ เหล่าบริกรจิ้งจอกสาวที่ทำงานในโรงเตี๊ยมภูต โคโคฮานะ ในต่างโลก สถานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับต่างโลก

Status
Type
Year
Cast

No video trailer

No season list result

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

*