Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย Anime

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย

3.59
Kono Yo no Hate de Koi o Utau Shoujo Yu-no
178

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย (1-26 ตอน) – เรื่องราวของ อาริม่า ทากุยะ มีพ่อที่เป็นนักวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้หายตัวไป ทากุยะที่ได้ของตกทอดจากคุณพ่อที่สูญหายไปนั้น พร้อมกับจดหมายเกี่ยวกับการก่อตัวของโลกคู่ขนาน ตอนแรกทากุยะก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนัก แต่ตอนหลังๆ เขาก็ได้รู้ตัวว่าอุปกณ์นั้นสามารถทําให้เขาข้ามไปมิติอื่นได้ พ่อของเขานั้นจะมีชีวิตอยู่รึเปล่านะ? เขาไปอยู่ที่ไหนกันนะ?

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย

26
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 1
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 2
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 3
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 4
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 5
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 6
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 7
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 8
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 9
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 10
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 11
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 12
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 13
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 14
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 15
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 16
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 17
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 18
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 19
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 20
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 21
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 22
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 23
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 24
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 25
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ซับไทย EP 26

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

*