Kill La Kill คิลลาคิล ซับไทย 24 ตอน Anime

Kill La Kill คิลลาคิล ซับไทย 24 ตอน

Kill La Kill คิลลาคิล ซับไทย 24 ตอน

7.63
Kill la Kill
116

อนิเมะ Kill La Kill คิลลาคิล ซับไทย 24 ตอน + ตอนพิเศษ OVA มาโทอิ ริวโกะ เด็กสาวนักเรียนมัธยมปลาย ผู้พก บาซามี่ อาวุธขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างเหมือนครึ่งหนึ่งของกรรไกร ซึ่งตอนนี้ริวโกะกำลังตามหาผู้หญิงที่มีอีกครึ่งหนึ่งของกรรไกรที่มีส่วนใน การตายของคุณพ่อเธอเมื่อเป็นเช่นนั้น ริวโกะ จึงได้ย้ายเข้ามาเรียนที่โรงเรียน ฮอนโนจิแห่งนี้ เพื่อตามหาเงื่อนงำบางอย่างซึ่งอาจที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของคุณพ่อเธอ

Status
Type
Year
Cast

No video trailer

No season list result

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

*