Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 1-36 ซับไทย จบแล้ว Anime

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 1-36 ซับไทย จบแล้ว

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 1-36 ซับไทย จบแล้ว

4.75
Karakuri Circus
159917925

 Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร ตอนที่ 1-36 ซับไทย จบแล้ว มาซารุ ที่เสียพ่อไปและทิ้งมรดกไว้จำนวน 1.8 หมื่นล้านเยน ทำให้เขาเกือบถูกฆ่าเพื่อชิงมรดก แต่ได้รับการช่วยเหลือจาก ชิโรกาเนะ สาวผมเงินผู้ใช้หุ่นเชิด ชะตากรรมได้พาให้ มาซารุ พัวพันกับเรื่องราวของหุ่นเชิดในอดีตกว่า 200 ปีก่อน

Status
Type
Year
Cast

No video trailer

No season list result

Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร

36
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 1
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 2
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 3
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 4
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 5
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 6
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 7
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 8
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 9
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 10
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 11
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 12
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 13
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 14
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 15
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 16
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 17
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 18
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 19
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 20
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 21
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 22
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 23
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 24
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 25
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 26
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 27
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 28
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 29
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 30
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 31
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 32
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 33
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 34
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 35
Karakuri Circus หุ่นเชิดสังหาร EP 36

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

*