Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว ตอนที่ 1-24 ซับไทย จบแล้ว Anime

Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว ตอนที่ 1-24 ซับไทย จบแล้ว

Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว ตอนที่ 1-24 ซับไทย จบแล้ว

3.36
Kabukichou Sherlock
21

Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว ตอนที่ 1-24 ซับไทย จบแล้ว เรื่องราวของ คาบุกิโจว สถานที่อันเต็มไปด้วยสีสันของหลอดไฟนีออนยามค่ำคืน เราจะได้พบกับเรื่องราวของคดีฆาตรกรรมปริศนาของ Jack the Ripper และก๊วนนักสืบสุดฮาที่อาศัยอยู่ที่บาร์ของ Hudson ในชินจูกุ! ปริศนาสุดแปลกประหลาด และเหล่านักสืบสุดแสบกำลังจะมาเรียกเสียงฮาให้ทุกคน!

Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว

24
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 1
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 2
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 3
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 4
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 5
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 6
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 7
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 8
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 9
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 10
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 11
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 12
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 13
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 14
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 15
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 16
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 17
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 18
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 19
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 20
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 21
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 22
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 23
Kabukichou Sherlock เชอร์ล็อคโฮล์มส์แห่งคาบุกิโจว EP 24

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

*