Houseki no Kuni ดินแดนอัญมณี

Houseki no Kuni ดินแดนอัญมณี

Houseki no Kuni ดินแดนอัญมณี

8.04
Houseki no Kuni (2017)
13

อนาคตที่แสนไกล พวกอัญมณี (โฮวเซกิ) ได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่ปรากฏบนโลก อมตะไม่มีวันตายแม้จะแตกสลาย มีจำนวน 28 ตน แต่ละตนมีความสามารถเฉพาะตัวที่ต่างกันไป อย่างไรก็ตาม พวกชาวจันทรา (สึคิจิน) ได้หมายต้องการครอบครองพวกอัญมณีที่มีชีวิตเหล่านี้ไว้จึงส่งกองกำลังมาชิงตัวเรื่อยๆ เรื่องราวจะโฟกัสไปที่ ฟอสโฟฟิลไลต์ (Phosphophyllite) อัญมณีที่เพิ่งมีอายุเพียง 300 ปีและอ่อนแอกว่าตนอื่นในกลุ่ม มีการมอบหน้าที่สำคัญให้

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

*