Girls Und Panzer สาวปิ๊ง! ซิ่งแทงค์ พากย์ไทย Anime

Girls Und Panzer สาวปิ๊ง! ซิ่งแทงค์ พากย์ไทย

Girls Und Panzer สาวปิ๊ง! ซิ่งแทงค์ พากย์ไทย

6.17
Girls und Panzer
314

Girls Und Panzer สาวปิ๊ง! ซิ่งแทงค์ พากย์ไทย 14 ตอน ในโลกที่การควบคุมรถถัง (Sensha-do) กลายเป็นศาสตร์การต่อสู้ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้หญิง ตัวเอกของเรื่องมิโฮะ (Miho) เด็กสาวในตระกูลผู้เชี่ยวชาญรถถัง Panzer แต่เธอไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับ Sensha-do อีกเพราะเหตุผลบางอย่าง จึงย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนสตรี Oarai แต่แล้วประธานนักเรียนก็ได้สั่งให้เธอต้องมีส่วนร่วมในการแข่งขันรถถังระดับ ชาติแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

*