Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค1-4 Anime

Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค1-4

Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค1-4

7.16
Douluo Dalu: Haishen Zhi Guang
146666

Douluo Dalu (Soul Land) ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค1-4 รวม อนิเมชั่นเรื่องนี้ ดัดแปลงจากนิยายเรื่องตำนานจอมยุทธภูติถังซาน ของผู้เขียนจางเวบ (ถังเจียซานเส้า) ถังซานศิษย์ฝ่ายนอกของนิกายถังได้ลอบศึกษาคำภีร์ลับของนิกายเพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเอง เมื่อความลับถูกเปิดเผย ถังซานจึงเลือกที่จะจบชีวิตของตนเอง ที่หุบเหวมรณะ แต่นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุด ถังซานไม่คิดฝันมาก่อนว่าเขาจะได้กลับมาเกิดใหม่ในอีกโลกหนึ่ง โดยมีความทรงจำจากในโลกก่อนติดตัวมาด้วย Douluo Dalu Soul Land ภาค 1-3 ในโลกซึ่งผู้คนเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า สปิริต ในโลกซึ่งผู้คนต่อสู้กันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าสปิริต…

Douluo Dalu พากย์ไทย+ซับไทย

170
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 1
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 2
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 3
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 4
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 5
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 6
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 7
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 8
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 9
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 10
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 11
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 12
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 13
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 14
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 15
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 16
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 17
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 18
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 19
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 20
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 21
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 22
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 23
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 24
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 25
Douluo Dalu พากย์ไทย EP 26
Douluo Dalu ซับไทย EP 27
Douluo Dalu ซับไทย EP 28
Douluo Dalu ซับไทย EP 29
Douluo Dalu ซับไทย EP 30
Douluo Dalu ซับไทย EP 31
Douluo Dalu ซับไทย EP 32
Douluo Dalu ซับไทย EP 33
Douluo Dalu ซับไทย EP 34
Douluo Dalu ซับไทย EP 35
Douluo Dalu ซับไทย EP 36
Douluo Dalu ซับไทย EP 37
Douluo Dalu ซับไทย EP 38
Douluo Dalu ซับไทย EP 39
Douluo Dalu ซับไทย EP 40
Douluo Dalu ซับไทย EP 41
Douluo Dalu ซับไทย EP 42
Douluo Dalu ซับไทย EP 43
Douluo Dalu ซับไทย EP 44
Douluo Dalu ซับไทย EP 45
Douluo Dalu ซับไทย EP 46
Douluo Dalu ซับไทย EP 47
Douluo Dalu ซับไทย EP 48
Douluo Dalu ซับไทย EP 49
Douluo Dalu ซับไทย EP 50
Douluo Dalu ซับไทย EP 51
Douluo Dalu ซับไทย EP 52
Douluo Dalu ซับไทย EP 53
Douluo Dalu ซับไทย EP 54
Douluo Dalu ซับไทย EP 55
Douluo Dalu ซับไทย EP 56
Douluo Dalu ซับไทย EP 57
Douluo Dalu ซับไทย EP 58
Douluo Dalu ซับไทย EP 59
Douluo Dalu ซับไทย EP 60
Douluo Dalu ซับไทย EP 61
Douluo Dalu ซับไทย EP 62
Douluo Dalu ซับไทย EP 63
Douluo Dalu ซับไทย EP 64
Douluo Dalu ซับไทย EP 65
Douluo Dalu ซับไทย EP 66
Douluo Dalu ซับไทย EP 67
Douluo Dalu ซับไทย EP 68
Douluo Dalu ซับไทย EP 69
Douluo Dalu ซับไทย EP 70
Douluo Dalu ซับไทย EP 71
Douluo Dalu ซับไทย EP 72
Douluo Dalu ซับไทย EP 73
Douluo Dalu ซับไทย EP 74
Douluo Dalu ซับไทย EP 75
Douluo Dalu ซับไทย EP 76
Douluo Dalu ซับไทย EP 77
Douluo Dalu ซับไทย EP 78
Douluo Dalu ซับไทย EP 79
Douluo Dalu ซับไทย EP 80
Douluo Dalu ซับไทย EP 81
Douluo Dalu ซับไทย EP 82
Douluo Dalu ซับไทย EP 83
Douluo Dalu ซับไทย EP 84
Douluo Dalu ซับไทย EP 85
Douluo Dalu ซับไทย EP 86
Douluo Dalu ซับไทย EP 87
Douluo Dalu ซับไทย EP 88
Douluo Dalu ซับไทย EP 89
Douluo Dalu ซับไทย EP 90
Douluo Dalu ซับไทย EP 91
Douluo Dalu ซับไทย EP 92
Douluo Dalu ซับไทย EP 93
Douluo Dalu ซับไทย EP 94
Douluo Dalu ซับไทย EP 95
Douluo Dalu ซับไทย EP 96
Douluo Dalu ซับไทย EP 97
Douluo Dalu ซับไทย EP 98
Douluo Dalu ซับไทย EP 99
Douluo Dalu ซับไทย EP 100
Douluo Dalu ซับไทย EP 101
Douluo Dalu ซับไทย EP 102
Douluo Dalu ซับไทย EP 103
Douluo Dalu ซับไทย EP 104
Douluo Dalu ซับไทย EP 105
Douluo Dalu ซับไทย EP 106
Douluo Dalu ซับไทย EP 107
Douluo Dalu ซับไทย EP 108
Douluo Dalu ซับไทย EP 109
Douluo Dalu ซับไทย EP 110
Douluo Dalu ซับไทย EP 111
Douluo Dalu ซับไทย EP 112
Douluo Dalu ซับไทย EP 113
Douluo Dalu ซับไทย EP 114
Douluo Dalu ซับไทย EP 115
Douluo Dalu ซับไทย EP 116
Douluo Dalu ซับไทย EP 117
Douluo Dalu ซับไทย EP 118
Douluo Dalu ซับไทย EP 119
Douluo Dalu ซับไทย EP 120
Douluo Dalu ซับไทย EP 121
Douluo Dalu ซับไทย EP 122
Douluo Dalu ซับไทย EP 123
Douluo Dalu ซับไทย EP 124
Douluo Dalu ซับไทย EP 125
Douluo Dalu ซับไทย EP 126
Douluo Dalu ซับไทย EP 127
Douluo Dalu ซับไทย EP 128
Douluo Dalu ซับไทย EP 129
Douluo Dalu ซับไทย EP 130
Douluo Dalu ซับไทย EP 131
Douluo Dalu ซับไทย EP 132
Douluo Dalu ซับไทย EP 133
Douluo Dalu ซับไทย EP 134
Douluo Dalu ซับไทย EP 135
Douluo Dalu ซับไทย EP 136
Douluo Dalu ซับไทย EP 137
Douluo Dalu ซับไทย EP 138
Douluo Dalu ซับไทย EP 139
Douluo Dalu ซับไทย EP 140
Douluo Dalu ซับไทย EP 141
Douluo Dalu ซับไทย EP 142
Douluo Dalu ซับไทย EP 143
Douluo Dalu ซับไทย EP 144
Douluo Dalu ซับไทย EP 145
Douluo Dalu ซับไทย EP 146
Douluo Dalu ซับไทย EP 147
Douluo Dalu ซับไทย EP 148
Douluo Dalu ซับไทย EP 149
Douluo Dalu ซับไทย EP 150
Douluo Dalu ซับไทย EP 151
Douluo Dalu ซับไทย EP 152
Douluo Dalu ซับไทย EP 153
Douluo Dalu ซับไทย EP 154
Douluo Dalu ซับไทย EP 155
Douluo Dalu ซับไทย EP 156
Douluo Dalu ซับไทย EP 157
Douluo Dalu ซับไทย EP 158
Douluo Dalu ซับไทย EP 159
Douluo Dalu ซับไทย EP 160
Douluo Dalu ซับไทย EP 161
Douluo Dalu ซับไทย EP 162
Douluo Dalu ซับไทย EP 163
Douluo Dalu ซับไทย EP 164
Douluo Dalu ซับไทย EP 165
Douluo Dalu ซับไทย EP 166
Douluo Dalu ซับไทย EP 167
Douluo Dalu ซับไทย EP 168
Douluo Dalu ซับไทย EP 169
Douluo Dalu ซับไทย EP 170

Relate Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

*